Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii valtion toimintakyvyn turvaamista hallituksen vuotta 2015 koskevassa budjettiesityksessä. Virkamiesten määrää on vähennetty huomattavasti koko 2000-luvun, joten puheet virkamiesten liian suuresta määrästä ovat harhaanjohtavia. Löysää hallintoa ei ole olemassa, vaan henkilöstöleikkaukset osuvat suoraan kansalaisten turvallisuuden ja yhteiskunnan koossa pysymisen kannalta keskeisiin toimintoihin.

- Käytännössä esityksemme tarkoittaa kevään kehyksissä päätettyjen budjettivähennysten uudelleenarvioimista ja nyt valtiovarainministeriön esittämien lisäleikkausten perumista, toteaa valtion henkilöstöä edustavan ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

 

- Eri viranomaisilta saamiemme tietojen mukaan näin mittavat, nopeat ja tempoilevat määrärahakehysten leikkaukset johtavat toteutuessaan valtion viranomaistoimintojen ja palvelujen vakavaan rapautumiseen ja henkilöstön irtisanomisiin. Erityisen huolissamme olemme turvallisuusviranomaisiin, oikeushallintoon ja aluehallintoon kohdistuvista säästövaateista. Koska lähes puolet valtion henkilöstöstä toimii turvallisuusaloilla, säästöt iskevät suoraan valtion kovaan ytimeen, painottaa Eloranta.

Turvallisuusviranomaisten osalta esimerkiksi hätäkeskusten henkilöstömitoitus on jo tehtyjen leikkausten vuoksi äärirajoilla ja operatiivisella henkilöstöllä on vastuullaan maantieteellisesti liian laajoja toimialueita. Tämä näkyy heikentyneenä arjen turvallisuutena etenkin maakuntakeskusten ulkopuolella. Tullia ja Rajavartiolaitosta koskevat säästöt heikentävät rajaturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä Tullin veronkannon tehoa ja harmaan talouden torjuntaa. JHL katsoo, että kansalaisten perusturvallisuus ja luottamus yhteiskuntaa kohtaan on taattava kaikissa taloudellisissa oloissa.

Oikeusvaltio vaarassa, ELY-keskukset ahdingossa

Oikeushallinnon leikkaukset ovat alkaneet jo näkyä kriminaalipolitiikan linjauksissa. Nykyisillä määrärahalinjauksilla vankiloiden sulkemisia on edessä lisää. Määrärahojen niukkuus määrittelee minkälaisia rangaistuksia rikoksista tuomitaan ja pidentää oikeusprosesseja. Rahapula johtaa myös siihen, että yhä enemmän rikoksia jää kokonaan ratkaisematta. Tätä JHL ei voi hyväksyä. Oikeusvointivaltion olemassaolo perustuu kansalaisten yhdenvertaiselle kohtelulle.

Aluehallinnossa ELY-keskuksilla on merkittävä rooli elinkeinotoiminnan edellytysten ja uusien työpaikkojen luomisessa. Kehyspäätöksessä ELY-keskuksille kohdennettu miljoonien leikkaus on peruttava tai keskusten toiminta lamaantuu. Leikkauksilla on vakavia vaikutuksia Suomen muutenkin haavoittuvassa asemassa olevalle talouskasvulle

JHL:n tarkempiin näkemyksiin turvallisuussektorista voit perehtyä tutustumalla oheiseen muistioon (pdf).

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jarkko Eloranta, 0400 912 399

neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 7289 046

Haastateltavia hallinnonalojen tilanteesta:

Hätäkeskuslaitoksen JHLn pääluottamusmies Antero Killström, 040 5668 112

Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen, 0403322 276

Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo, 040 7521 389

Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Jari Tuomela, 050 3583 009

ELY-keskusten JHLn pääluottamusmies Mirja Vaarna, 0400 438 351

JHL:n 230 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.