SAK:laisilla aloilla työskentelevistä naisista 54 prosenttia ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa. Miehistä saman verran tienaa 16 prosenttia.

Tiedot selviävät tänään julkaistusta Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestön tasa-arvoraportista. Yli 3 000 euron kuukausipalkkaan yltää SAK:laisista naisista vain kuusi prosenttia, kun miehistä heitä on 34 prosenttia.

SAK:n tasa-arvovastaava Tapio Bergholmin mukaan naiset tekevät miehiä useammin osa-aikatyötä, jossa palkka jää pienemmäksi. Miehet taas tekevät yötöitä. Miehet tekevät ylitöitä eniten rahakorvausta vastaan, kun naisilla yleisintä on korvaus vapaana.

      Yhteiskunnan eliitti tietää huonosti, millaisilla palkoilla tavalliset naiset tekevät työtään, Bergholm huomauttaa.

Hänen mukaansa tasa-arvoa voidaan edistää korottamalla kaikista pienimpiä palkkoja. SAK:n tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä kaikissa SAK:laisissa työehtosopimuksissa alin palkka kokoaikatyöstä on vähintään 1 800 euroa kuukaudessa.

Tasa-arvoraportti on osa myöhemmin julkaistavaa SAK:n työolobarometria, jota varten haastateltiin 1 203 SAK:laista työntekijää viime keväänä.

Naisten ja miesten erilainen asema työelämässä – Tasa-arvoisen työelämän sudenkuopat -raportti

Lisätiedot

SAK:n tasa-arvovastaava Tapio Bergholm, puh. 050 547 2771