Kaavaillut toimenpiteet koskevat Tullissa lähinnä Tulliliiton jäsenkuntaa eli jaksotyötä tekeviä 24/7. Tulot alenisivat nimenomaan niillä pientä peruspalkkaa saavilla, joiden tuloista merkittävä osa tulee jaksotyöhön liittyvistä lisistä. Tullitoimintaa on suoritettava 24/7 aina 100 %:sti eikä suinkaan 75 %:sti kuten Sipilän hallitus esittää. Tämän asian tiedämme ja sen torjumiseksi teemme työtä.

 

Suomen talous ei nouse, jos suurelta joukolta työntekijöitä karsitaan ostovoimaa palkanalennusten ja kulutusaikaa lomien lyhennysten ja palkattomien pyhäpäivien kautta. Kyseessä onkin taitavasti perusteltu tulonsiirto työnantajapuolelle ja sielläkin aivan muille kuin pienille työvoimavaltaisille palveluyrityksille.

Sairastaminen työpaikalla ja samalla tautien tartuttaminen asiakkaisiin ja työtovereihin ei liene järkevää miltään kantilta katsottuna. Monet sairaudet vaativat vain juuri sen yhden päivän poissaolon, esim. migreeni.

Voidaan jopa nähdä, että kyseessä on askel taaksepäin kohti aikaa ennen demokratiaa, ammattiyhdistysliikettä ja työehtosopimustoimintaa, jolloin tehtaan patruuna päätti paikallisista asioista kouluja, vaivaisten hoitoa ja työläisen harrastuksia myöden.

Jotkut ovat kauhuksemme nielaisseet syötin, eli uskovat SAK:n olevan syyllinen tähän mitä hallitus nyt aikoo. Aidoista neuvotteluista ei ollut missään vaiheessa kyse, vain sanelusta. Puhetta kuultu myös mahdollisista eroista ammattiyhdistyksestä ja liittymisestä Loimaan kassaan! Pitäisi muistaa, että kyseessä on voittoa tavoitteleva yritystoiminta, jonka ainoa palvelu maksavalle asiakkaalle on hitaasti toimiva työttömyyskorvauksien maksu.

Voitte olla varmoja, että juuri ammattiyhdistysliike, Tulliliitto mukaan lukien, tekee koko ajan hartiavoimin töitä juuri palkansaajien eteen. Sitä työtä ei tässä yhteiskunnassa tee kukaan muu. Nyt onkin oikea hetki tarttua työntekijän ainoaan turvaan, eli liittyä ammattiyhdistykseen, ellei vielä ole jäsen. Vain riittävän suurella joukolla on tarpeeksi painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vielä ei ole ulosmarssien tai lakkojen aika. Sopimuksemme on voimassa vuoden 2017 alkuun ja lakien laatiminen vie aikansa. Selvitetään nyt ensin, ovatko hallituksen aikomat toimenpiteet edes mahdollisia perustuslain mukaan ja katsotaan mihin lopputulokseen päästään neuvottelukeinoin.

Markku Kosonen ja Esa Lindqvist