Tullilaitokseen perustettiin ensimmäisenä ammattijärjestönä Tulliliiton edeltäjä vuonna 1906.

Tulliliittoon kuuluu 14 paikallista jäsenosastoa, joiden yhteinen jäsenmäärä on n. 850 henkilöä.

Liiton toimintaa valvoo ja ohjaa jäsenosastojen edustajista koostuva edustajisto. Käytännön toimintaa hoitaa edustajiston kolmen vuoden välein valitsema liittohallituksen puheenjohtaja ja 10 hengen liittohallitus.

Tulliliiton tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia mm. jäsenten taloudellisen, oikeudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi, sekä ammatillisen ja henkisen tason kohottamiseksi.