Hallintovaliokunta
Eduskunta

Lausunto HE 174/2014 eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tulliliitto ry on tutustunut lakiesitykseen ja siihen ei ole täydennettävää

Helsingissä 9.12.2014

Tulliliitto ry

Markku Kosonen
puheenjohtaja