Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimukseksi

Sopimuksen voimaantulo on ehdollinen. Mikäli keskusjärjestöt katsovat, ettei työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia neuvottelutuloksia ole riittävästi, tämä sopimus raukeaa. Mikäli kattavuus on riittävä, valtiolla on sovittu seuraavaa:

Sopimuskausi: 1.4.2014 – 31.1.2017

 • ensimmäinen jakso 1.4.2014 – 31.1.2016 (22 kk)
 • toinen jakso 1.2.2016 – 31.1.2017 (12 kk)

Työmarkkinakeskusjärjestöt tarkastelevat vuoden 2015 kesäkuussa toisen jakson palkkaratkaisua ja toteutusajankohtaa. Mikäli ratkaisua ei saada aikaan 15.6.2015 mennessä, valtion sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa sopimuksensa päättymään 31.1.2016. sopimuksen irtisanomisaika on neljä kuukautta.

Palkankorotukset

 • 1.8.2014 yleiskorotus 20 euroa, joka toteutetaan vaativuuspalkkataulukkoon. 20 euron korotus heijastuu automaattisesti prosentuaalisiin lisiin. Myös yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuja, tai muuten aiemminkin yleiskorotettuja euromääräisiä lisiä korotetaan.
 • 1.8.2015 yleiskorotus 0,30 prosenttia (0,1 prosenttia 0,4 prosentin keskitetyn ratkaisun määrittelemästä korotusvarasta käytetään vuosilomakarenssin poistoon ja %-vuosilomapalkkaan). Yleiskorotus toteutetaan vaativuuspalkkataulukkoon. Myös yleiskorotuksin tarkistettaviksi sovittuja, tai muuten aiemminkin yleiskorotettuja euromääräisiä lisiä korotetaan.

Työryhmät

 • Työurien pidentäminen –työryhmä
  Seuraa ja tukee työmarkkinakeskusjärjestöjen sopiman työkaarimallin jalkauttamista ja käyttöönottoa virastoissa.
 • Muutosturvatyöryhmä
  Tehtävänä on selvittää muutosturvaa koskevien periaatteiden käyttöä, toteutumista ja mahdollisia kehittämstarpeita.
 • Työaikaselvitystyöryhmä
  Tehtävänä 31.10.2015 mennessä selvittää mahdollisuuksia edistää valtionhallinnon tuottavuutta ja tuloksellisuutta siten, että lisätään työtuntien määrää ja työaikajoustoja niin, että huomioon otetaan henkilöstön työssäjaksaminen ja työhyvintointi.
 • Matkatyöryhmä
  Tehtävänä valmistella ja neuvotella vuosien 2015 – 2017 matkakustannusten korvausten tarkistukset. Työryhmä myös selvittää 31.10.2015 mennessä uudentyyppisen virantoimitusmatkan ja sen johdosta korvattavien matkakustannusten perusteita, vaihtoehtoja ja matkustussäännön muita kehittämistarpeita.
 • Tilastotyöryhmä

Sopimusmuutoksia

 • Henkilön sairastuessa vuosiloman aikana hänellä on oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle osuva vuosiloma pidettäväksi myöhemmin. Seitsemän päivän omavastuuaika sairastumistilanteissa siis poistuu kokonaan.
 • Virkamiehen oikeus sairausloman aikaiseen palkkaukseen päättyy kun sairausloma on yhdenjaksoisesti kestänyt yli 12 kuukautta.