Valtiovarainministeriön aikalisä VETO hankkeeseen

Tulliliitto ry ja Tullivirkamiesliitto ry ovat tyrmistyneitä siitä, että Valtiovarainministeriö viittaa edelleen 4.10.2010 antamassaan tiedotteessaan (124/2010) tammikuussa 2010 annettuun puutteelliseen VETO -raporttiin.

Valtiovarainministeriön Vero-osaston asettama työryhmä ”Verohallinnon ja Tullin verotustoimintojen uudelleenjärjestelyn ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten esikartoitushanke” (VM064:00/2010) osoitti selkeästi, että VETO -raportin mukaiset toimet aiheuttaisivat miljoonien jopa kymmenien miljoonien eurojen tietojärjestelmiin liittyvät investoinnit. Työryhmä totesi raportissaan, että pelkästään maahantuonnin ALV:n verotus Verohallinnon verotilimenettelyssä oma-aloitteisena verona aiheuttaisi selkeän riskin väärinkäytöksille ja johtaisi vuosittain miljoonien eurojen verojäämiin. Julkisuudessakin esillä olleesta ao. työryhmän loppuraportin keskeneräisessä versiossa puhuttiin jopa 50 miljoonan euron verojäämistä.

Valtiovarainministeriö ajaa VETO -hanketta piittaamatta yhteiskunnalle aiheutuvista kustannuksista.

Tullivirkamiesliitto ry ja Tulliliitto ry jatkavat liittojen yhdentymisneuvotteluja

Tulliliitto ry ja Tullivirkamiesliitto ry ovat jatkaneet koko syksyn yhdentymisneuvotteluja. Seuraava liittojen yhteisen työryhmän kokous on 19.10.2010.

Helsingissä 6.10.2010

Markku Kosonen


Jari Nieminen

Puheenjohtaja


Varapuheenjohtaja

Tulliliitto ry


Tullivirkamiesliitto ry