TIEDOTE 30.5.2007

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman ei pidä antaa vaarantaa valtion tehtävien hoitoa millään sektorilla, vaatii Tulliliitto. Tullin työntekijöiden ammattiliiton edustajisto on huolestunut ohjelman vaikutuksista palvelutasoon ja palvelujen saatavuuteen. – Muutoksessa on noudatettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Työsuhteet ja työehtojen taso on turvattava, edustajisto toteaa tuoreessa kannanotossaan.

Tulliliitto vastustaa valtion henkilöstön kaavamaista vähentämistä. Sen sijaan hankkeita ja niiden aikataulua tulisi tarkastella vuosittain. Tullilaitokselle on uskottu uusia tehtäviä. Niiden työllistävä vaikutus on otettava huomioon henkilöstöä mitoitettaessa.

Liitto suhtautuu kielteisesti tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen välisen työnjaon muuttamiseen. Muutosta perustellaan sillä, että valtionhallinnon tuottavuusohjelma velvoittaa tullin suurempiin henkilöstövähennyksiin. Tulliliitto pitää virastojen nykyistä työnjakoa toimivana. - Sen muuttaminen olisi lyhytnäköistä ja asiakkaan kannalta hämmentävää. Ammattitaitoinen tullihenkilöstö hoitaa useiden eri ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvat tullille määrätyt tehtävät tehokkaimmin ja veronmaksajain kannalta edullisemmin, liitto toteaa.

Tulliliitto on 1 500 jäsenellään tullilaitoksen suurin ammattijärjestö. Se on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen. Tulliliiton edustajisto kokoontui Tampereella 28.-29. toukokuuta.

Lisätietoja: Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen, gsm 040 332 2276

Huom! Juttua on lyhennetty lehdistölle sopivammaksi.