JARKKO ELORANTA VALITTIIN JHL:N PUHEENJOHTAJAKSI 

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Jarkko Eloranta. JHL:n edustajiston ylimääräinen kokous valitsi hänet tehtävään yksimielisesti torstaina 22. syyskuuta.

Tehtävä vapautui, kun liittoa pitkään johtanut Tuire Santamäki-Vuori siirtyi valtiovarainministerin valtiosihteeriksi syyskuun alussa.

Eloranta tuli puheenjohtajaksi JHL:n toimialajohtajan ja puheenjohtajan varahenkilön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2007 alkaen. Hän on työskennellyt JHL:n ja sen edeltäjän KTV:n palveluksessa eri tehtävissä vuodesta 1994. Elorannalla on vahva kokemus järjestötyöstä, yhteiskuntavaikuttamisesta sekä kansainvälisistä asioista.

Jarkko Eloranta Pirjo Mäkinen
Jarkko Eloranta Pirjo Mäkinen

Uutta puheenjohtajaa odottaa vaativa syksy, sillä neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat käynnistymässä taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Julkisen talouden haasteet ovat suuret, Eloranta toteaa.
-  Julkinen ala ei kuitenkaan voi jäädä työmarkkinoiden ja työolosuhteiden pahnanpohjimmaiseksi. Alan työntekijöiden työolojen ja toimeentulon kurjistaminen kurjistaisi väistämättä myös julkisia, yhteiskunnalle elintärkeitä ja kasvulle edellytyksiä luovia palveluja.
- Naisvaltainen julkinen ala ei voi olla se puskuri, jonka avulla julkisen talouden ongelmat ratkaistaan. Alan ostovoiman turvaavasta palkkakehityksestä on huolehdittava myös taloudellisesti tiukempina aikoina.

Myös sitoumukset miesten ja naisten palkkaerojen vähentämiseksi ovat edelleen voimassa, Eloranta muistuttaa.
-  Eron kaventaminen ei onnistunut hyvinä aikoina, ja siksi eron ei voi antaa ainakaan kasvaa huonoina aikoina. Julkinen ala, ulkoistetut palvelut mukaan lukien, on naisvaltainen ja matalapalkkainen, joten koko alan palkkakehityksestä on huolehdittava.

JHL ja muut työntekijäjärjestöt ovat sitoutuneet julkisten palvelujen tuloksellisuuden kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa.
- On hienoa, että enää ei puhuta teollisuudesta lainatusta tuottavuudesta, joka ei yksin varmista terveitä julkisia palveluja. Nyt haetaan yhdessä pitkäjänteistä ja kestävää tuloksellisuutta.
-  Se ei tarkoita palkkakehityksen pysäyttämistä tai palkkadumppausta halvempia työehtosopimuksia hakemalla tai siirtämällä työtä pois perinteisen palkkatyön piiristä epätyypilliseksi työksi.

Tuloksellisuutta tukee kuntarakenneuudistus. JHL suhtautuu siihen aktiivisen myönteisesti.
- Kuntaministeri Virkkusen aloittama uudistus voi luoda hyvän pohjan kunta-alan tuloksellisuuden edistämiseen. Jos kehittämismahdollisuudet hyödynnetään, uudistus saa alan työntekijöiden luottamuksen.
- Tärkeää on, ettei yhteistyön ja -toiminnan henkeä hukata yltiöpäiseen ulkoistamiseen ja yhtiöittämiseen.

Suuremmissa peruskunnissa on mahdollisuus saada aikaa aikaan vahvempaa ja ammattimaisempaa työnantajaosaamista. Tällöin osapuolten yhteistyöllä voidaan päästä aitoon tuloksellisuuteen, joka näkyy niin työntekijöiden ansioissa kuin työolosuhteissa ja työhyvinvoinnissakin.
- Työntekijöiden panos tuloksellisuuden kehittämiseen saadaan antamalla heille mahdollisuus hyödyntää ja kehittää ammattitaitoaan sekä luomalla edellytykset tehdä oma työ hyvin. 

Pirjo Mäkinen uudeksi toimialajohtajaksi

Elorannan tilalle toimialajohtajaksi ja puheenjohtajan varahenkilöksi valittiin JHL:n henkilöstöpäällikkö Pirjo Mäkinen. Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien ryhmästä oli toimialajohtajaehdokkaina 5 henkilöä. Mäkinen voitti äänestyksessä toisella kierroksella vastassaan olleen JHL:n edunvalvontaosaston osastopäällikkö Jouko Launosen.

Puheenjohtaja ja toimialajohtaja valittiin nyt meneillään olevan edustajistokauden loppuajaksi eli noin yhdeksäksi kuukaudeksi. Liitto saa uuden täyden viisivuotiskauden puheenjohtajan ja muun johdon ensi kesäkuussa. JHL:n edustajistovaalit ovat maaliskuussa 2012,  ja puheenjohtajan valitsee uuden edustajiston ensimmäinen kokous Helsingissä 6.-7. kesäkuuta.

Liiton toisena toimialajohtajana tämän edustajistokauden loppuun jatkaa Teija Asara-Laaksonen. Hänen paikkansa ei ollut auki tässä kokouksessa.

JHL:n edustajistossa on 120 jäsentä. He edustavat JHL:n eri sopimussektoreita eli kuntaa, valtiota, seurakuntia ja yksityisiä hyvinvointialoja eri puolilla maata. Myös yhteisöjäsenliitoilla on edustus.