SAK pitää tärkeänä pienipalkkaisten ostovoiman turvaamista työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena.

– Työtulovähennyksen nostaminen turvaa pienipalkkaisten ihmisten ostovoimaa ensi vuonna. Ostovoiman maltillinenkin kasvu on toivottu myönteinen signaali kotitalouksille, joiden kulutuskäyttäytymisen varassa Suomen kotimarkkinat ovat, SAK:n pääekonomisti Olli Koski sanoo.

Valtiovarainministerin esitys vuoden 2016 talousarvioksi sisältää työtulovähennyksen kasvattamisen 450 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelmassa vähennyksen muuttamisen aikataulu jäi vielä avoimeksi.

Budjettiesityksessä aletaan toteuttaa hallitusohjelman mukaisia leikkauksia, joita tehtäneen joka vuosi noin miljardi euroa tällä vaalikaudella. Suurimmat säästöt kohdistuvat sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Työttömyysturvan leikkaukset vaikeuttavat yhteiskuntasopimusneuvottelujen käynnistymistä

Työvoimapolitiikan määrärahoja supistetaan ensi vuonna noin 50 miljoonaa euroa.

– Työssäkäyntiä ja työllistymistä edistävistä palveluista säästäminen on lyhytnäköistä. Työvoimapolitiikan määrärahatilanne on jo tänä vuonna kriisiytynyt, eikä ensi vuodelle ole luvassa merkittävästi parempaa työllisyystilannetta, Olli Koski arvioi.

SAK edellyttää, että hallitusohjelmaan kirjatuille työttömyysturvan ja vuorotteluvapaan säästöille on etsittävä vaihtoehtoja osana yhteiskuntasopimusneuvotteluja. Budjettiehdotuksen mukaan ensi vuodelle vuorotteluvapaaseen tehdään 50 miljoonan euron leikkaukset.

– Työttömyysturvan leikkaukset eivät tapahdu missään tyhjiössä. Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa on vaikeaa parantaa palkansaajien asemaa ja muutosturvaa, jos samaan aikaan leikataan työttömyysturvan rahoista huomattava osa, SAK:n pääekonomisti Olli Koski toteaa.

Lisätiedot
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Olli Koski, puh. 050 541 9645