Prosenttiperusteisen vuosilomapalkan menettelyjä koskevat neuvottelut

31.3.2014 päättyneestä lomanmääräytymisvuodesta (lomavuosi 2014) alkaen valtiolla alettiin soveltaa nykyisen vuosilomasopimuksen määräyksiä. Sen mukaan niille virkamiehille ja työntekijöille, joiden työaika oli muuttunut lomamääräytymisvuoden (1.4.2013  - 31.3.2014) aikana maksettiin vuosilomapalkka kertasuorituksena kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Vuosilomaa pidettäessä puolestaan pidätetään sen johdosta loma-ajan palkkaa vastaava osuus palkasta kyseisen kuukauden palkasta.

Valtion työmarkkinalaitos on antanut Kieku-järjestelmään ja virastoille ohjeet vuosiloman pitämisen yhteydessä tehtävän palkanpidätyksen laskennasta (taulukko liitteenä). Valtion pääsopijajärjestöt pitävät kyseistä työmarkkinalaitoksen määrittelemää laskentamallia sopimuksen hengen vastaisena. Pidätyslaskennasta ei sinällään ole sopimuksessa sovittu ja sen perusteet on johdettu mielestämme virheellisesti muualta palkanmaksun periaatteista. Laskentamalli rankaisee selvästi arkipyhien yhteyteen sijoitetuista vuosilomista. Muutenkin periaate, jossa palkanpidätys riippuu loman sijoittelusta, ei vastaa ainakaan järjestöpuolen tarkoitusta. Tämän johdosta pääsopijajärjestöt ovat vaatineet neuvottelujen käynnistämistä tavoitteena prosenttiperusteisen vuosilomapalkan maksuajankohdan uudelleenarviointi sekä kiireellisenä kysymyksenä em. palkanpidätyksen laskentamallin kohtuullistamisesta. Marraskuun aikana osapuolet ovat pariin otteeseen kokoontuneet, mutta työmarkkinalaitos ei ole ainakaan toistaiseksi sitoutunut muutoksiin vuosilomasopimuksessa tai edellä kuvatussa palkanpidätyksen laskennassa. Keskusteluja työmarkkinalaitoksen kanssa jatketaan tavoitteena määräysten ja laskentamallin muuttaminen jo kuluvaa lomanmääräytymisvuotta koskien.

Ohje joulunajan vapaiden sijoittelusta

Edellä kuvatusta tapahtumista johtuen prosenttiperusteisen vuosilomapalkan piirissä olevien on syytä välttää arkipyhäviikkojen ottamista vuosilomana. Suosittelemme käyttämään tarvittaessa työaikapankkivapaita tai muita työajan tasoitusvapaita. Työmarkkinalaitoksen kertoman mukaan he ovat epävirallisesti ohjanneet virastoja myöntämään mieluummin em. vapaita vuosilomien sijasta.
Mikäli vuosiloma arkipyhäviikoille on jo vahvistettu (kuten varmasti tässä vaiheessa vuotta on) ja palkanpidätys on esim. jouluviikolla 7 päivää, kehotamme ilmoittamaan asiasta viraston pääluottamusmiehelle, joka puolestaan on yhteydessä vastuutoimitsijaamme. Ajatuksena on kartoittaa ensinnäkin ongelman laajuus ja toiseksi pohtia palkanpidätyksen laskentamallin riitauttamista.

VTML:n taulukko/ohje  

 

 

Valtion yt-koulutus


Valtion uudistunutta YT-lakia koskeva työnantajan ja järjestöjen yhteinen koulutustilaisuuksien sarja on päättynyt. Toivottavasti osallistuitte runsain joukoin tilaisuuksiin. Mikäli nämä tilaisuudet menivät teiltä ohi, niin asiaa käsitellään tietysti myös JHL:n omissa koulutuksissa vuonna 2015. Koulutuskalenterihan on hiljattain julkaistu. Käyttäkää hyväksenne erityisesti valtiolle suunnattuja kursseja.

Valtion uuden YT-lain koulutuksissa käytetty kalvosarja löytyy JHL:n nettisivuilta aktiivien työkalupakista (vaatii kirjautumisen: Jäsensivut>Aktiivien työkalut>Edunvalvonta>Valtion edunvalvonta-asiat).

 

 

 

Edunvalvontaterveisin

Kristian Karrasch
neuvottelupäällikkö
Valtion, infra- ja sivistysalan toimialue/Edunvalvontalinja
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry