SAK:n hallitus

Oikeudenmukainen ja
työllisyyttä lisäävä ratkaisu

SAK:n hallitus on tänään hyväksynyt neuvottelutuloksen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Puheenjohtaja Lauri Lylypainottaa sopimukseen sisältyvän palkkaratkaisun oikeudenmukaisuutta. Hän korostaa, ettei sopimukseen sisälly työntekijöitä koskevia heikennyksiä.

Työllisyys- ja kasvusopimus jakautuu kahteen sopimusjaksoon, joista vain ensimmäisen palkankorotukset on sovittu. Ensimmäisen sopimusjakson pituus on työ- ja virkaehtosopimuksesta riippuen 22 tai 24 kuukautta. Palkankorotukset ovat sen aikana 20 euroa kuukaudessa (neljä kuukautta sopimusjakson alkamispäivästä) ja 0,4 prosenttia (12 kuukautta ensimmäisestä sopimuskorotuksesta). Molemmat korotukset ovat yleiskorotuksia.

Toisen sopimusjakson palkankorotuksista sovitaan kesäkuussa 2015.

Sopimukseen sisältyy muun muassa työttömyysturvaan liittyviä parannuksia. Soviteltuun työttömyyspäivärahaan tuleva 300 euron suojaosa helpottaa lyhyiden työsuhteiden vastaanottamista. Työttömiksi jääneiden toimentulo puolestaan kohenee, kun työttömyyspäivärahan omavastuuaika putoaa seitsemästä päivästä viiteen.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen arvioiden mukaan toteutuessaan työllisyys- ja kasvusopimus tuo Suomeen 40 000 – 50 000 uutta työpaikkaa kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Keskusjärjestöt arvioivat työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta syntyneiden työehtosopimusten kattavuutta 25. lokakuuta. Jos kattavuus on riittävä, sopimus tulee voimaan. Samalla toteutuvat valtion keskitettyä sopimusta tukevat toimet.

Lisätietoja työllisyys- ja kasvusopimuksesta

SAK:n tiedote
Kalvosarja
Työllisyys- ja kasvusopimus kokonaisuudessaan
Valtion toimet työllisyys- ja kasvusopimuksen tukemiseksi