Siikaranta-opisto ja Kiljavan opisto ovat syyskuussa jättäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen ylläpitämislupiensa yhdistämisestä. Opistojen tavoitteena on poistaa päällekkäisiä toimintoja ja pyrkiä kustannustehokkaaseen toimintaan. Yhteisen toiminnan toivotaan alkavan jo vuoden 2013 alusta.

Hakemuksen mukaan koulutusta on määrä jatkaa molempien opistojen toimipisteissä. Suurin osa Siikaranta-opiston henkilökunnasta siirtyisi SAK:n koulutussäätiön palvelukseen. Osa opiston henkilökunnasta siirtyisi Rakennusliittoon koulutuksen suunnittelijoiksi, kehittäjiksi ja tilaajiksi.

Koulutuksen ylläpitäjänä toimisi hakemuksen mukaan SAK:n koulutussäätiö.

Yhdistynyt opisto on ay-liikkeen suurin kouluttaja

– Sekä Siikaranta-opistolla että Kiljavan opistolla on erittäin vahva maine ja tunnettavuus. Yhdistymisellä tavoitellaan yhä vahvempaa laatua sekä asemaa ay-liikkeen suurimpana kouluttajana, Kiljavan opiston rehtori Ari-Pekka Lundén kertoo.

Lundénin mukaan yhdistyminen lisää mahdollisuuksia kehitys- ja uudistustyöhön tilanteessa, jossa valtionosuudet niukkenevat. Yhdistymisen kautta voidaan myös entistä paremmin reagoida tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten nuorten yhteiskuntatakuuseen. Samalla turvataan ay-liikkeen edunvalvontakoulutus vuosiksi eteenpäin.