MINISTERI IHALAINEN SAI PÄTKÄTYÖKAULALIINAN

Ihalainen_ja_kaulaliina2Ammattiliitto JHL luovutti maanantaina 5,15 metrin pituisen pätkätyökaulaliinan työministeri Lauri Ihalaiselle. Tempauksellaan JHL haluaa kiinnittää huomiota pätkä-, vuokra- ja silpputyöntekijöiden sekä itsensätyöllistävien tilanteeseen. Pieninä pätkinä eri puolilla Suomea kudottu värikäs liina on siihen luonteva symboli. Lisäksi Ihalainen sai 10 000 korttia pätkätyöläisten puolesta.

JHL aloitti viime toukokuussa kampanjan "Yhdenvertaiset oikeudet uuden työn tekijöille". Kampanjassa kerättiin allekirjoituksia postikortteihin ja kudottiin kaulaliinaa lukuisissa tapahtumissa, messuilla ja markkinoilla. Oman pätkänsä ovat neuloneet sadat ihmiset, muun muassa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen ja JHL:n aikaisempi puheenjohtaja, valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori.
Kaulaliinan luovutti JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
- Työn tekemisen ja teettämisen antavat ovat muuttuneet ja moninaistuneet niin nopeasti, etteivät lait ja sopimukset ole pysyneet kunnolla vauhdissa mukana. Nyt on pantava lisää kierroksia pätkätyöläisten aseman korjaamiseen.
Uudenlaista työtä tekevät ovatkin nousseet JHL:n edunvalvontatyön kärkeen.
- Vaadimme työn tekemisen vähimmäisehtojen turvaamista ja yhdenvertaista kohtelua siitä riippumatta, mikä työn tekemisen muoto on kysymyksessä. Yhdenvertainen kohtelu on ulotettava kaikkeen pätkätyöhön sekä palkkatyöhön rinnastettavaan itsensä työllistämiseen.
Joitakin parannuksia on jo saatu aikaan, tuoreimpana JHL:n läpi ajama huonomman lomalaskentataulukon poistaminen kuntien työehtosopimuksista. Heikompaa taulukkoa sovellettiin juuri pätkätyöntekijöihin.
Suuri joukko suomalaisia
Työ- ja sosiaalilainsäädännössä uudenlaista työtä tekevät eivät ole yhdenvertaisia muiden kanssa. JHL on viime vuodet toiminut aktiivisesti asian korjaamiseksi, muun muassa vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin.
- Olemme tyytyväisiä siihen, että nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut parantamaan pätkätyöläisten ja mikroyrittäjien asemaa. Lisäksi hallitus lupaa arvioida uuden työn vaikutukset laajasti, minkä jälkeen päätetään kolmikantaisesti jatkotoimista, kuten lainmuutoksista.
Hallitus selvittää muun muassa määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutukset työntekijöiden asemaan, työelämän laatuun ja työuriin, työaikaan ja lomiin. Erikseen kammataan työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen ongelmakohdat sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä.
- Kirjaukset ovat hyvä pohja, vaikka toivoimme hallitusohjelmaan valmiimpia korjaustoimia. Nyt kiirehdimme selvitystyötä, jotta konkreettisia parannuksia tulisi nopeasti. Niitä odottaa todella suuri joukko suomalaisia.
Jo noin 700 000 suomalaista tekee pätkä- ja silpputöitä tai työllistää itsensä. Näin suurella joukolla on merkitystä myös köyhyyden nujertamisen näkökulmasta. Kaikista palkansaajista köyhiä on 3 prosenttia, määräaikaisista 10 prosenttia ja itsensä työllistävistä 17 prosenttia.
Suurin osa pätkä-, silppu- ja vuokratyöntekijöistä on pienipalkkaisia naisia. Työsuhteiden sirpaloituminen on yleistynyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nouseva ilmiö on työntekijöiden siirtäminen tai houkutteleminen vakituisesta työsuhteesta yksin- tai mikroyrittäjiksi. Tällöin he menettävät työsuhteeseen liittyvän turvan ja edut. Yrittäjän voittoon heillä ei kuitenkaan juuri ole mahdollisuuksia.
Vuonna 2010 naisten uusista työsuhteista 62 ja miesten 49 prosenttia solmittiin määräaikaisina. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 eniten oli suhteellisesti kasvanut ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä; kasvua oli yli 50 prosenttia.
Lisätietoja: Jarkko Eloranta 0400 912 399