jhl ylakuva (640 x 115)

JHL:n hallitus päätti tänään, että JHL lähtee neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omilla sopimusaloillaan. Näin tapahtuu, mikäli SAK:n hallitus omalta osaltaan hyväksyy kilpailukykysopimuksen.

Hallitus pohti ratkaisua ja punnitsi vaihtoehtoja useiden tuntien ajan. Päätös ei ollut helppo. Lopulta JHL:n hallituksen päätös oli kuitenkin yksimielinen.

JHL:n hallitus koki epäoikeudenmukaiseksi vain julkiseen sektoriin kohdistuvan lomarahaleikkauksen ja piti kohtuuttomana sen aiheuttamaa ansionmenetystä erityisesti pienipalkkaisille työntekijöille.

Epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta hallitus oli sitä mieltä, että neuvottelujen aloittaminen on perustellumpaa kuin tässä vaiheessa hylätä sopimus ja jättäytyä pois neuvotteluista.

JHL:n hallitus joutui tekemään valinnan hallituksen pakkolakien, työehtosopimusjärjestelmän romuttamisen, veronkiristysten ja menoleikkausten tai kilpailukykysopimuksen välillä. Kumpikaan vaihtoehto ei ole mieluinen, mutta niitä punnitessa hallitus totesi, että kilpailukykysopimuksella saamme näkymän tulevaisuuteen, työrauhaa ja taloudelliset menetykset ovat pienempiä.

Nyt lähdemme vasta alakohtaisiin sopimusneuvotteluihin, jos SAK:n hallitus niin hyväksyy. JHL:n edustajisto tekee keväällä lopullisen arvion, ovatko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttäviä JHL:n jäsenten näkökulmasta.

JHL:n hallitus pitää tärkeänä, että maan hallitus toteuttaa vain ne asiat, jotka kilpailukykysopimuksessa on sovittu. Uusia julkisen sektorin leikkauksia tai työelämän heikentämistoimia ei saa enää toteuttaa.

Keskusjärjestöjen neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta syntyi tämän viikon maanantaina. Kilpailukykysopimus tulee voimaan, jos sen edellyttämät muutokset toteutetaan tarpeeksi monen alan työ- tai virkaehtosopimuksissa. Sopimuksen vaihtoehtona ovat hallituksen esittämät pakkolait ja lisäleikkaukset. 

SAK:n hallitus päättää ensi maanantaina, hyväksyykö se neuvottelutuloksen. Jos se hylkää tuloksen, kilpailukykysopimus ei tule voimaan eli liitot eivät ala neuvotella sen soveltamisesta sopimuksiinsa.


Puheenjohtaja Jarkko Eloranta

 

Lue lisää:

Kilpailukykysopimuksen neuvottelujen aikataulu
Kilpailukykysopimus
Vertaa kilpailukykysopimuksen ja pakkolakien vaikutuksia