Vuosiloman siirto-oikeus ja perhevapaiden lomakertymä säilyy valtiolla entisellään

JHL:n verkkosivujen uutisista löytyy yleisuutinen vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulevien muutosten suhteesta alakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin. Kuten uutisessa todetaan, tilanne vaihtelee sopimusalakohtaisesti. Vuosilomalaki sallii edelleen sen, että virka- ja työehtosopimuksissa ehdoista on voitu ja voidaan sopia lakia paremmin.

Valtiolla edellisellä virka- ja työehtosopimuksen neuvottelukierroksella vuosiloman siirto-oikeuteen tehtiin muutos, jossa lomalla sairastuessa omavastuupäivät poistettiin kaikilta lomapäiviltä. Tähän ei valtiolla tule uuden lainmuutoksen johdosta muutosta. Myös perhevapaiden lomakertymän osalta mennään sopimuskirjausten mukaan, eli siinäkään valtiolla ei tule lakimuutoksen takia muutosta.

Lue lisää: JHL:n verkkosivujen yleisuutinen Vuosiloman siirto-oikeus säilyy useimmissa JHL:n työehtosopimuksissa

Täydennyksenä vielä poiminnat asianomaisista voimassaolevista valtion vuosilomasopimuksen kohdista liitetiedostossa:

Vuosilomalain muutokseen liittyvät valtion sopimuskirjaukset 2014-2017 (pdf)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Kristian Karrasch
Valtiosektorin neuvottelupäällikkö
Valtion, infra- ja sivistysalan toimialue
Edunvalvontalinja