Pääministeri Sipilän tiistainen ilmoitus työehtojen heikennyksistä on saanut palkansaajat raivoihinsa ja myös pelkäämään, mitä tapahtuu ja milloin. Sipilän leikkauslistalla ovat muun muassa ylityökorvausten puolittaminen, sunnuntaikorvauksen pudottaminen 75 prosenttiin, loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi, ensimmäisen sairauspäivän muuttaminen palkattomaksi ja erityisesti julkista sektoria koskeva ns. pitkien lomien lyhentäminen 38 päivästä 30 päivään.

Tähän asti lainsäätäjä on määritellyt minimiehdot, joita työehdoissa pitää noudattaa. Nyt se haluaa määritellä myös maksimit ja samalla heikentää työehtoja lain avulla. Tästä ammattiyhdistysliike on jyrkästä eri mieltä. Myös työoikeuden professorit ja pohjoismaiset työmarkkinajohtajat ovat tänään olleet ihmeissään hallituksen linjasta.

 

JHL painottaa jäsenilleen seuraavia asioita

  • Työehdoissa ei tapahdu nyt mitään muutoksia, ne pysyvät ennallaan virka- ja työehtosopimusten voimassaolon loppuun saakka. JHL:n aloilla sopimukset päättyvät pääsääntöisesti tammikuun 2017 lopussa.
  • Hallituksen kaavailemat muutokset voisivat siten tulla voimaan aikaisintaan siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset päättyvät. – Mikäli kyseiset lainsäädäntömuutokset menisivät eduskunnassa läpi.

Mitä tapahtuu nyt

  • SAK:n asiantuntijat selvittävät Sipilän hallituksen esitysten laillisuutta. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa perustuslaki, ILO:n sopimukset ja Euroopan sosiaalinen peruskirja, joilla taataan työmarkkinaosapuolten sopimusvapaus. Ensiarvio on tällä hetkellä se, että hallituksen toimet loukkaisivat tätä vapautta.
  • Arvioinnin perusteella tehdään johtopäätökset, voidaanko esitykset kyseenalaistaa laillisuusnäkökulmasta. Viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi, ovatko esitykset perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisia.
  • SAK:n hallitus kokoontuu perjantaina 11.9. käsittelemään tilannetta ja linjaa sen, miten asiaan vaikutetaan.
  • On selvää, että ammattiyhdistysliike ei hyväksy näitä heikennyksiä.
  • Tiedotamme asiasta lisää viimeistään SAK:n hallituksen kokouksen jälkeen.

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi asiaa huomenna 10.9. kello 6.40 MTV3:n Huomenta Suomi –ohjelmassa.