Tulliliitto kuuluu yhteisöjäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n. JHL:llä on neuvottelu- ja sopimusoikeudet mm. valtion palveluksessa olevia koskevasti valtiotyönantajan kanssa.

JHL kuuluu jäsenliittona Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n.

Keskusjärjestöjensä hallinnossa ja valmisteluelimissä Tulliliitto vaikuttaa siellä, missä sen jäsenistön työolojen kehittämisen periaatteista neuvotellaan ja palvelusuhteen ehdoista sovitaan.

Tulliliitto huolehtii siitä, että sen jäsenistöä koskevat tarpeet ja erityiskysymykset ovat tiedossa, kun valtion henkilöstön palkka-, työaika-, matkakustannusten korvaus- ym. asioista neuvotellaan ja virka- tai työehtosopimuksista sovitaan.

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 2012-2014

Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2012 - 2014

Valtion yhteistoimintalaki

Tullilaitoksessa Tulliliitolla on itsenäinen sopimusoikeus jäsentensä osalta Tullihallituksen kanssa, kun tarkentavia virkaehtosopimuksia tehdään keskustason sopimuksen soveltamisesta, uuden palkkausjärjestelmän palkoista tai työehtosopimuksista.

Tullia koskevat hallinnonalakohtaiset sopimukset, ohjeet ja määräykset