JHL

Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen.

Valtion työmarkkinalaitos ja valtion pääsopijajärjestöt saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen 23. helmikuuta.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia ja 1.3.2024 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia. 

1.3.2024 lukien on toteutettavana paikallisesti 0,5 prosentin suuruinen virastoerä. Lisäksi huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6,0 prosenttia ja kertaerän 1,0 prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimukseen sisältyy lisäksi tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.

Valtiolla työskentelee noin 80 000 henkilöä, joista noin 40 prosenttia turvallisuussektorilla. Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Valtion työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL.

Valtion työmarkkinaneuvotteluissa neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen hyväksymisprosessi etenee siten, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvostokäsittely tapahtuu viikolla 9. Samalla viikolla valtioneuvostokäsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vielä käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Tutustu valtion uuteen sopimukseen täältä.

Lisätietoja:
sopimusasiantuntija Erika Mattsson, 0400 461 411

 

logo

Veteraanit ovat avanneet omat nettisivut, jonne päivitykset jatkossa tulevat. Sivut toimivat osoitteessa tullinveteraanit.nettisivut.fi.

Rekisteröitymällä ja kirjautumalla saat näkyviin vain jäsenille suunnattua materiaalia. Rekisteröityminen hyväksytään ylläpidon toimesta. Ole yhteydessä ylläpitoon, mikäli tunnustasi ei aktivoida 24 tunnin sisällä.