TULLILIITON KALENTERI

Tulliliitto toimittaa jäsenilleen ilmaisen Tulliliitto kalenterin. Kalenteriin sisällytetään yleisten almanakkatietojen lisäksi tiivistetysti ajankohtaista tietoa mm. palvelussuhteen ehdoista, sekä työttömyys- ja eläketurvasta, vuosilomista jne. 


TPK-STIPENDI

Tulliliitto ry on 11.2.2015 päätöksellä päättänyt myöntää TPK stipendit 1.1.2015 alkaen valmistuneille 100 € suuruisena, jokaiselle liiton jäsenelle joka on suorittanut TPK tutkinnon TPK peruslinjalta tai TPK E-linjalta.

Stipendi myönnetään vain kerran Tulliuran aikana.

Stipendin saanti edellyttää Tulliliitto ry:n yhtäjaksoista jäsenyyttä koko koulutuksen ajan, sekä myöntöhetkellä.

Stipendin saajat annetaan tiedoksi n. 2 kertaa vuodessa jäsenosastoille ja stipendiraha maksetaan jäsenosatontilille. Jäsenosastot toimittavat stipendirahan edelleen saajalle.


TULLILIITTO PALKITSEE 60 v JÄSENEN 20 VUODEN JÄSENYYDESTÄ

Tulliliitto ry:n edustajisto on hyväksynyt 21.5.2012 aloitteen jäsenen palkitsemisesta. 20 vuoden yhtäjaksoisesta jäsenyydestä hänen täyttäessään 60 vuotta.

Jäsenyhdistys voi hakea jäsenelleen maksutonta viikkoa Tulliliitto ry:n lomapaikasta Ylläspirtti, kun jäsen täyttää 60 vuotta ja yhtäjaksoista jäsenyyttä on kertynyt 20 vuotta. Lomaviikon voi pitää aikarajojen täytyttyä samana tai sitä seuraavana kalenterivuotena. Jäsenyyden tulee olla voimassa lomaviikon pitoajankohtana.

Lomaviikon voi viettää Ylläspirtillä sesonkiajan ulkopuolelta.


TULLILIITTO RY:N ELÄKÖITYVIEN KUNTO- JA VIRKISTYSTUKI

Tukeen on oikeutettu pysyvästi sairaseläkkeelle tai vanhuuseläkkeelle siirtyvä jäsen, joka on ollut tulliliiton jäsenosaton jäsen yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Eroilmoitus eläkkeelle jäädessä Tulliliittoon tulee olla jätetty ennen kunto-virkistystuen hakua.

Tuki tulee käyttää sinä vuonna, kun henkilö jää eläkkeelle eli eläköitymisen jälkeen tai viimeistään seuraavan vuoden aikana.

Hakemus tulee lähettää sinä vuonna, jolloin jää eläkkeelle, kuitenkin joulukuun 15 päivään mennessä (takautuvasti ei myönnetä.)

Vapaamuotoiset hakemukset, osoite- ja puhelinyhteystietoineen on toimitettava Tulliliitolle, joko sähköpostitse tulliliitto(at)tulliliitto.fi tai postitse.
Kun hakemus on käsitelty niin siitä ilmoitetaan jäsenelle sähköpostiin tai pyydettäessä postitse.

Tuen suuruus määritellään joka vuosi erikseen ja summan voi tarkistaa liiton toimistolta tai tulliliiton nettisivuilta www.tulliliitto.fi

Tuen voi käyttää vain suomessa ja yhdessä kohteessa. Sen voi käyttää esim. fysikaaliseen hierontaan, jalka-käsihoitoon, uimahallikorttiin, hiihtotunnelimaksuun, kuntosalilippuun/-sarjakorttiin tai osamaksuna liiton lomapaikkaan tai kylpylään missä otetaan osana hintaa esim. jalkahoito. Mikäli ostos jää alle määrärahan tuolloin maksetaan kuitissa näkyvä summa. Matkoihin ei korvausta voi käyttää.

Tuki maksetaan kertasuorituksena ja ainoastaan kuittia vastaan.
Kuitissa tulee olla eläköityneen jäsenen nimi, syntymäaika ja hoitomuodot esim. hieronta.
Kuitti tilinumeroineen tulee laittaa Tulliliitto ry toimistoon, josta korvaus maksetaan jälkikäteen tositetta vastaan.

Vuonna 2023 tuen suuruus on 300 e.