Tulliliiton jäsenosaston jäsenellä on oikeus

  • osallistua ammatillisten ja sosiaalisten etujen ajamiseen liiton ja sen jäsenosastojen hallintoelimissä; luottamusmiehenä tai työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä
  • opiskella SAK ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Tulliliitto ry:n ammattiyhdistystoimintakursseilla, kulloinkin voimassa olevien sopimusten eduin ja oikeuksin
  • käyttää liiton ja jäsenosastojen lomakohteita
  • saada työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, koulutustukea tai vuorotteluvapaakorvausta
  • saada oikeusapua virkatehtävistä aiheutuneissa syytetapauksissa ja palvelusuhteen ehtoja koskevissa erimielisyysasioissa
  • nauttia vakuutusturvaa lomaillessa, vapaa-ajalla ja järjestötoimintaan osallistuttaessa
  • käyttää hyödyksi SAK:n ja Tulliliiton neuvottelemia palveluetuja ja ostoalennuksia
  • tuntea turvallisuutta siitä, että palvelussuhteen ehdot hoidetaan ajallaan ja tasapuolisesti