Tulliliitto korvaa tapauskohtaisesti jäsenelle mahdollisesti aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät työtehtävien hoitoon tai sopimuserimielisyyksiin. Tilanteissa, joissa jäsen joutuu syyttömänä virkatoimensa vuoksi syytetyksi oikeudessa, saadaan oikeusapua Tullilaitokselta sopimuksen mukaisesti.