Ansiopäivärahan hakeminen

Jos jäät työttömäksi tai jos sinut lomautetaan, toimi näin: 

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon tilanteestasi.

2. Hae ansiopäivärahaa Työttömyyskassa Aariasta, kun työsuhteen päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, joten hakemuksen voi lähettää aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.

Voit lähettää jatkohakemuksen sitten, kun seuraava kalenterikuukauden tai neljän kalenteriviikon hakujakso on päättynyt

Huomioithan, että ansiopäivärahaa tulee hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömästä päivästä lukien.

Hakemuksen liitteet

Ensimmäisen hakemuksen käsittelemiseksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat tiedot:
• Palkkatiedot työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 työviikolta. Työttömyyskassa saa työnantajan ilmoittamat palkkatiedot tulorekisteristä. Kassa pyytää sinulta lisätietoja, jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät. Voit lisäselvityspyyntöjen välttämiseksi liittää hakemukseen palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 viikolta.
• Mahdollinen irtisanomisilmoitus, lomautusilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä.
• Palkkalaskelma hakujaksolla maksetuista palkoista, jos teet osa-aikatyötä tai sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle.
• Palkkalaskelma hakujaksolla tekemistäsi töistä, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle.
• Työsopimus hakujakson ajalta, jos olet ollut osa-aikatöissä tai aloitat osa-aikatyön työttömänä tai lomautettuna.
• Viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa.

3. Seuraa käsittelytilanteen etenemistä osoitteessa www.aariakassa.fi. Saat päätöksen eAsiointiin ja postitse parin päivän kuluttua siitä, kun hakemus on käsitelty.

4. Olethan aina yhteydessä Tulliliittoon jäädessäsi työttömäksi, sopiaksesi jäsenmaksujen maksamiesesta

Lisätietoja saat Työttömyyskassa Aarian asiakaspalvelusta tai verkkosivuilta www.aariakassa.fi.

Valtionvarainministeriön ohje virkamiehen siirtymisestä pois valtion palveluksesta