Autoverotuksen verotusprosessin uudistamista pohtineen työryhmän muistio Autoveroprosessin kehittäminen 5/2012 on julkaistu VM:n nettisivuilla.

Autoverotuksen verotusprosessin uudistamista selvittänyt työryhmä katsoo, että autoverotuksen käynnistyminen rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä tehostaisi merkittävästi autoverotuksen toimittamista ja vähentäisi veron kantamiseen käytettäviä kustannuksia. Työryhmän mukaan samanaikaisesti pystyttäisiin parantamaan verotuksen oikeellisuutta ja kohdistamaan resursseja nykyistä enemmän esimerkiksi verovalvontaan. Uudistettu prosessi hyödyttäisi myös verovelvollisia vähentämällä muun muassa tarvetta viranomaisissa asioimiseen. Työryhmän mukaan uudistuksen valmistelu tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Verotusprosessin uudistamisella ei olisi vaikutusta autoveron määrään tai määräytymisperusteisiin. Vero määräytyisi edelleen ajoneuvon arvon ja hiilidioksidipäästön perusteella.

Lue lisää VM:n sivuilta: Autoveroprosessin kehittäminen 5/2012 - tiivistelmä ja linkki muistioon