Sanotaan, että puplikaanin työ on maailman toiseksi vanhin ammatti. Suomen alueella Tulli on ollut olemassa jo 1400-1500 luvulta ja Tullihallitus täyttää pian 200 vuotta. Suomen puplikaanien henkilöstöjärjestö Tulliliitto ry on ylittänyt jo 100 vuoden iän.

”Tulli johtuu ruotsin kielen sanasta tull, jonka kantasana on ollut alasaksalainen tol. Tol on puolestaan johdettavissa munkkilatinan toloneumista, jonka juurena on latinan teloneum. Se tarkoitti alun perin tullihuonetta ja sittemmin tuossa huoneessa harjoitettua toimintaa. Teloneum on syntynyt kreikankielen sanasta telos, joka tarkoittaa loppua, ratkaisua, päämäärää että määräaikana suoritettavaa maksua. Tullinkannon historia ulottuu vielä antiikin Kreikkaa varhaisimpiin aikoihin, neljän vuosituhannen takaiseen Babyloniaan ja Egyptiin saakka. Välimeren kulttuuripiiristä tullilaitos aikaa myöten kulkeutui pohjoiseen ja Suomen rannoilla.”
Lainaus Suomeen ja Maailmalle, Tullilaitoksen historia, Sakari Heikkinen.

Suomen Tulli on monialainen palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio. Kansainvälisen tavarakaupan, sen sujuvuuden ja oikeellisuuden varmistaja. Sisäisen turvallisuuden viranomainen.

Hallitusohjelmaan on kirjoitettu monia positiivisia asioita liittyen viranomaistoimintaan ja voinemme olettaa niiden myös toteutuvan. Jos siihen yhteiseen tahtotilaan kirjoitettuun ei usko, niin mihin sitten?

Harmaan talouden torjuntaan toivotaan kunnon lääkkeitä. Varmistettakoon viranomaistoimintojen resurssien riittävyydellä, että asianmukaiset verot tulevat maksetuiksi eikä verojäämiä tule. Sehän on meidän kaikkien yhteinen etu, verotuloilla yhteiskunta pystyy järjestämään esim. koulutuksen ja terveydenhuollon.

Tullin tehtävien monimuotoisuus on hieman auennut televisiossa pyörineen TULLI-ohjelman myötä. Hyvä niin ja sillä julkisuuden tiellä meidän tuleekin jatkaa. Ohjelmassa tuli esille, kuinka tullilaiset tekevät kentällä työtä valvonnan ja verotuksen parissa 11 eri ministeriön lukuun. Kaikki tavara, mikä liikkuu Suomen ja EU:n rajojen yli ovat Tullin valvonnan ja verotuksen kohteena. Tullin rooli valvontayhteistyössä on kuitenkin suurempi, mitä julkisuudessa tulee esille. Tämä ohjelma on sitä vain hieman raottanut. Pullon kyttääjä kumihanskat kädessä on mennyttä aikaa.

Tullin resurssipula Itärajalla ja pääkaupunkiseudulla on jo huutava. Valtion tuottavuusohjelma on kurittanut Tullia kovalla kädellä. Tuottavuusohjelman mukainen htv-säästö on kolmessa vuodessa tuplaantunut, ollen yli 300 henkilötyövuotta. Esimerkiksi itärajan ylityspaikat on päättäjien toimesta avattu 24/7 , mutta henkilöstöä ei ole lisätty suhteutettuna lisääntyneeseen liikennemäärään. Henkilöstö venyy työssään äärirajoille ja työhyvinvoinnista puhuminen saattaa jopa ärsyttää työntekijöitä.

Tullissa on meneillään suuret organisaatiomuutokset, joissa Tulliliitto on ollut aktiivisesi mukana. Organisaatiomuutos ei muuta juurikaan henkilöstön työtehtäviä, mutta johtaminen ja toiminnot muuttuvat. Tullia on tarkasteltu menneinä vuosina yhdestä kulmasta katsoen, eikä se johda oikeaan lopputulokseen. Tullin toimintoja tarkastellessa tulee keskittyä kokonaisuuteen. Toivottavasti julkisuudessakin esillä olleet osatarkastelut ovat nyt tulleet tiensä päähän.

Mukavia ja rentouttavia pikkujouluaikoja lukijoille

Markku Kosonen
Tulliliitto ry:n puheenjohtaja