Liiton ottamat vakuutukset siirtyivät Turvaan 1.1.2017.

jasenkortti

Tulliliitto on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Liiton jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää aina matkalla mukana. Uusi jäsenvakuutus astui voimaan 1.1.2017 klo 00.00 ja sen jälkeen alkaneet matkasairaudet ja sattuneet tapaturmat kuuluvat Turvan matkustajavakuutuksen piiriin.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen jää pysyvälle eläkkeelle. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset. 

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla vapaa-ajan matkoilla. Vakuutus on lisäksi voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa em. paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa määräaikainen matkustajavakuutus.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, mitkä urheiluharrastukset ja -lajit (esim. taistelu-, voimailu- ja ilmailulajit sekä sukellus) on kilpaurheilun lisäksi rajattu pois vakuutuksen piiristä. Kilpaurheiluun ja useimpiin vakuutusehdoissa poissuljettuihin lajeihin on mahdollista ostaa lisävakuutus matkan ajaksi.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai majoituskulut. 

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

1.1.2017 alkaen liiton uusi jäsenkortti on myös Turvan matkavakuutuskortti ja se on hyvä pitää aina matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella suoraan Turvaa, vai joutuuko potilas ensin itse maksamaan kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta. 

Mikäli hoitolaitoksen kanssa syntyy ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenkortin takana mainittuun SOS hätäpalveluun. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä voidaan auttaa esimerkiksi laskutusluvan saannissa. SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi keskustella omalla äidinkielellä ja SOS voi välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

Lisätietoja

Lisätietoja Turvan vakuutuspalveluista saat Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai toimipisteistämme. Tutustu vakuutusehtoihin ennen matkan alkamista. Tulliliiton jäsenilleen ottaman matkavakuutuksen ehdot ja tuoteseloste löytyvät liiton jäsenille räätälöidyiltä internetsivuilta www.turva.fi/tulliliitto. 

Esimerkkejä liiton jäsenten matkustajavakuutuksista:

Minulla on matkavakuutus liiton kautta Turvassa ja on ollut ihanaa huomata, miten hyvin homma toimii! Useammalla matkalla olen sairastellut ja asiat ovat hoituneet matkan aikana ja sen jälkeen helposti & nopeasti Turvan kautta! Bulgariassakin lääkäri tuli suoraan hotellihuoneeseen, sain lääkkeet heti eikä mitään tarvinnut maksaa.

Näytin vain vakuutuskorttiani ja se riitti. Sairastelu jatkui vielä reissun jälkeen Suomessa, jossa myös pääsin vakuutuksen turvin vielä yksityiselle lääkäriasemalle tutkimuksiin. Tulin kuntoon eikä minun tarvinnut maksaa lääkärikuluista mitään.

Se oli ihanaa! Ulkomaan reissulla tällainen on tärkeää, koska kulut saattavat nopeasti pompsahtaa suuriksi. Lomasta voi nauttia täysillä, kun ei tarvitse raha/vakuutusasioista murehtia! :)

-Pasu-

 

Turistiripuli Thaimaassa 

Jäsen oli lomamatkalla Thaimaassa ja sairastui vatsatautiin, ”turistiripuliin” kotiinlähtöä edeltävänä päivänä. Hänen kuntonsa oli sen verran huono, että hänet otettiin matkakohteessa sairaalahoitoon saamaan lääkitystä ja nestehoitoa. Hän ei päässyt suunnitellulle paluulennolle sairaalahoidon vuoksi. Vakuutuksesta korvattiin: lääkärinpalkkio poliklinikkakäynnistä, matkakulut sairaalaan ja lentokentälle sairaalasta, sairaalahoito matkakohteessa sekä uusi lento kotimaahan. Edellä mainitut korvaukset olivat yhteensä noin 5 000 euroa.

Liiton ottamat vakuutukset Turvaan 1.1.2017

Uusi jäsenkortti mukaan vuodenvaihteen matkoille

Tulliliitto on ottanut jäsenilleen matkustajavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvasta. Liiton jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää aina matkalla mukana. Uusi jäsenvakuutus astuu voimaan 1.1.2017 klo 00.00 ja sen jälkeen alkaneet matkasairaudet ja sattuneet tapaturmat kuuluvat Turvan matkustajavakuutuksen piiriin.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, joilla on varsinainen asunto Suomessa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana jäsen jää pysyvälle eläkkeelle. Vakuutukseen kuuluvat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla vapaa-ajan matkoilla. Vakuutus on lisäksi voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa em. paikkojen välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville matkapäiville kannattaa ottaa määräaikainen matkustajavakuutus.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa vakuutusehdoista, mitkä urheiluharrastukset ja -lajit (esim. taistelu-, voimailu- ja ilmailulajit sekä sukellus) on kilpaurheilun lisäksi rajattu pois vakuutuksen piiristä. Kilpaurheiluun ja useimpiin vakuutusehdoissa poissuljettuihin lajeihin on mahdollista ostaa lisävakuutus matkan ajaksi.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä korvataan vakuutuksen ehtojen mukaisesti kuluja, joista matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan ole vastuussa. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi matka- tai majoituskulut.

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, että matkustaja ei ehdi lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikkaan tai etukäteen hankitun jatkoyhteyden alkamispaikkaan vakuutusehdoissa mainituista syistä johtuen. Vakuutetun tulee lähteä matkalle riittävän ajoissa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Myöhästymisen vuoksi korvataan tarpeelliset ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän, ja joita matkanjärjestäjä ei korvaa.

Jos matkalla sattuu tai tapahtuu

1.1.2017 alkaen liiton uusi jäsenkortti on myös Turvan matkavakuutuskortti ja se on hyvä pitää aina matkalla mukana. Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella suoraan Turvaa, vai joutuuko potilas ensin itse maksamaan kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta.

Mikäli hoitolaitoksen kanssa syntyy ongelmia, kannattaa ottaa yhteyttä jäsenkortin takana mainittuun SOS hätäpalveluun. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä voidaan auttaa esimerkiksi laskutusluvan saannissa. SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi keskustella omalla äidinkielellä ja SOS voi välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle.

Lisätietoja

Lisätietoja Turvan vakuutuspalveluista saat Turvan palvelunumerosta 01019 5110 tai toimipisteistämme. Tutustu vakuutusehtoihin ennen matkan alkamista. Tulliliiton jäsenilleen ottaman matkavakuutuksen ehdot ja tuoteseloste löytyvät liiton jäsenille räätälöidyiltä internetsivuilta www.turva.fi/tulliliitto.

Turva/Kati Iharanta

Esimerkkejä liiton jäsenten matkustajavakuutuksista:

Minulla on matkavakuutus liiton kautta Turvassa ja on ollut ihanaa huomata, miten

hyvin homma toimii! Useammalla matkalla olen sairastellut ja asiat ovat hoituneet

matkan aikana ja sen jälkeen helposti & nopeasti Turvan kautta! Bulgariassakin lääkäri

tuli suoraan hotellihuoneeseen, sain lääkkeet heti eikä mitään tarvinnut maksaa.

Näytin vain vakuutuskorttiani ja se riitti. Sairastelu jatkui vielä reissun jälkeen

Suomessa, jossa myös pääsin vakuutuksen turvin vielä yksityiselle lääkäriasemalle

tutkimuksiin. Tulin kuntoon eikä minun tarvinnut maksaa lääkärikuluista mitään.

Se oli ihanaa! Ulkomaan reissulla tällainen on tärkeää, koska kulut saattavat nopeasti

pompsahtaa suuriksi. Lomasta voi nauttia täysillä, kun ei tarvitse raha/vakuutusasioista

murehtia! :)

-Pasu-

Turistiripuli Thaimaassa, 5 000 €

Jäsen oli lomamatkalla Thaimaassa ja sairastui vatsatautiin, ”turistiripuliin” kotiinlähtöä edeltävänä päivänä. Hänen kuntonsa oli sen verran huono, että hänet otettiin matkakohteessa sairaalahoitoon saamaan lääkitystä ja nestehoitoa. Hän ei päässyt suunnitellulle paluulennolle sairaalahoidon vuoksi. Vakuutuksesta korvattiin: lääkärinpalkkio poliklinikkakäynnistä, matkakulut sairaalaan ja lentokentälle sairaalasta, sairaalahoito matkakohteessa sekä uusi lento kotimaahan. Edellä mainitut korvaukset olivat yhteensä noin 5 000 euroa.

Vuonna 2010 olin maksanut kahden viikon matkan Thaimaahan. Kohtalo puuttui kuitenkin peliin juuri ennen matkan alkua, kun sain ikävän puhelinsoiton: vanhin veljeni sai sydänkohtauksen ja kuoli välittömästi. Samalla kauan kaivattu loma sai väistyä, sillä minun oli riennettävä äitini avuksi. Silloin olin kiitollinen matkavakuutuksesta. Menettämäni matkarahat tulivat tililleni tuota pikaa.