rahat

Tullin ja henkilöstöjärjestöjen tekemän hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen (6.3.2019) mukaiset palkkausmuutokset 1.4.2019 lukien maksetaan huhtikuun palkanmaksun yhteydessä.

Tullin palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virkaehtosopimus liitteineen ja uusin palkkataulukko löytyvät intrasta sekä jäsenosiosta. Palkkataulukossa on huomioitu myös 1.4.2019 voimaan tuleva yleiskorotus.