UUDELLE VALTION TULOKSELLISUUSOHJELMALLE KOVA TARVE
Nykyinen tuottavuusohjelma henkilöstöleikkauksineen haaskannut verorahoja

Valtion virastot eivät enää selviä kunnolla kaikista lakisääteisistä tehtävistään. Syynä ovat valtion tuottavuusohjelman vaatimat henkilöstövähennykset, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan uudet työskentelytavat ja uuden teknologian käyttöönotto eivät paranna tuottavuutta, jos henkilöstöä ei ole riittävästi.

Raportti osoittaa selvästi, että nykyinen valtion tuottavuusohjelma on aikansa tuote,  arvioi ammattiliitto JHL:n va. puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hän on tyytyväinen siihen, että Kataisen hallitus on luvannut korvata sen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla.
- Jotta kansalaisten verovarat eivät enää valuisi kankkulan kaivoon, siitä on syytä nopeasti rakentaa aito vaikuttamis- ja tuloksellisuusohjelma.
- Uudella ohjelmalla voidaan saada aikaa oikeaa tuottavuutta ja säästöjä, kunhan se ei perustu kaavamaisiin henkilöstövähennyksiin.

Eloranta nostaa esimerkiksi nykyisen ohjelman puutteista Tullin, joka on kehittänyt sähköistä asiointia merkittävästi henkilöstövähennysten vuoksi. Käytännössä Tulli on kuitenkin joutunut vähentämään henkilöstöään ja sulkemaan toimipaikkoja ennen kuin sähköinen asiointi on ollut kattavasti käytössä. Tällöin palvelujen saatavuus on väliaikaisesti heikentynyt.

Lisäksi sähköisten tullauskeskusten toiminnassa oli osittain henkilöstövajeen vuoksi viiveitä vuosina 2009 ja 2010.
- Tilanne on turhauttava myös henkilöstön näkökulmasta. Mahdollisuudet tehdä omat työ hyvin ja hyödyntää uusia laitteita tehokkaasti ovat heikot, jos joutuu työskentelemään liian vähän väellä.  

Tullivalvonnassa ja tarkastustoiminnassa vuorovahvuudet ovat ohentuneet, jolloin tarkastuksia ei pystytä tekemään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Lisäksi henkilöstövaje on näkynyt siinä, ettei varsin kalliita läpivalaisulaitteita voida käyttää tehokkaasti. Tullirikostorjunnassa henkilöstön poistuma keskeisistä viroista on vaikuttanut siihen, että kyky selvittää rikoksia on heikentynyt viime vuosina.
- Tämä jos mikään on verorahojen tuhlaamista. Tulli on keskeinen viranomainen talousrikollisuuden ja verotuloja syövän harmaan talouden torjumisessa. 

Tullin osalta ilmeisenä riskinä tarkastuksessa tuli esiin se, että vähenevällä henkilöstöllä ei pystytä riittävästi puuttumaan sisäiselle turvallisuudelle haitallisiin ilmiöihin. Tämä riski on realisoitunut jo nyt siinä mielessä, että kaikkia profiloituja kohteita ei pystytä tarkastamaan. Periaatteellisemmaksi uhaksi tunnistettiin se, että epäuskottava  tullivalvonta parantaa harmaan talouden toimintaedellytyksiä.

Tullin kantamien verojen yhteisarvo oli 9,2 miljardia euroa vuonna 2010.

Lisätietoja: JHL:n  va. puheenjohtaja Jarkko Eloranta 0400 912 399
                 Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen 040 332 2276

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtion tuottavuusohjelma on vauhdittanut hallinnon kehittämistä